Ålandsklippan

 

Uppdaterad 22 mars 2022

Uppdaterad parkeringsinstruktion vid Ålandsklippan / Uppdated parking instruktion for Ålandsklippan

(english below) Från Uppsala. Följ landsvägen (väg 72) förbi Ålands kyrka. Efter kyrkan sväng höger mot Kölva (skyltat). Parkering finns vid infarten mot klipporna vid transformator- ”huset/lådan” (1a infart till höger) samt att det ryms ytterligare några bilar på en breddning av grusvägen mellan den anvisade parkeringen vid transformatorhuset och landsvägen, närmare landsvägen. Parkeringarna vid vägen in till klippan är markerad. Den andra ytan det går att ställa bilar på är inte markerad i dagsläget. Vägen till klipporna är: Gå längs infartsvägen där den skyltade parkeringen är belägen mot huset i kanten av skogen. Sen finns två skyltar, följ dem. Därefter korsa kalhygget rakt ”bakåt”, ganska synlig stig. Typ från här så är det röd+gul snitsel. Från man kommer in i skogen så är det tydlig stig och röd gul snitsel. Ca 15 min att gå från parkeringen vid transformatorhuset. Vi vill också påminna om att det går utmärkt att åka buss till Ålandsklippan. Hållplatsen heter ”Kölva vägskäl”. Från busshållplatsen till anvisad parkering är det ca 500m.

Respektera också att markägaren ABSOLUT inte vill att man ska elda vid klippan!

From Uppsala. Follow the mainroad (no 72) past Åland church. When past the church turn right at sign ”Kölva”. Parking is in the first turnoff to the right and at a widening of the gravel road between the marked parking and the main road. To reach the crag,  walk along the small road going towards the house by the forest. When nearing the house follow signs and then there are yellow + red stripes hanging from the trees leading to the crag. App 15 min walk from the parking. We also want to point out that it is very conveniet to take the but so Ålandsklippan. The buss stop is named ”Kölva vägskäl”. It is app 500m to walk from the busstop to the avaliable parking.

To continue climbing at Åland crag the landowner has demanded that there under any circumstances is NOT ALLOWED TO LIGHT ANY FIRES at the crag.