Ålgårda

Åsikter i följande text är skribentens och inte Svenska Klätterförbundets.

Klätterstopp samt klätterförbud på denna klippa.

Vad är skillanden? Länsstyrelsen har ålagt klätterförbud i Ålgårda 15 mars till 15 juli på grund av häckande störningskänslig fågel.

Dock är det klätterstopp året runt då en konflikt uppstått med markägaren: dels har klättrare gått över närboendes trädgårdar för att komma till klippan, parkerat olämpligt, och inte klarat att hålla låg profil. Försök med att diskutera alternativ med markägaren har inte resulterat i en lösning.

There is a year-round ban on climbing at Ålgårda. Climbing at Ålgårda is prohibited every year from March 15 until July 15 due to nesting birds. However, there is a volountary climbing ban the whole year due to conflicts with the landowner.