Älvbroklippan

Åsikter i följande text är skribentens och inte Svenska Klätterförbundets.

En vägbom skär av den tidigare parkeringen, och närmsta parkering innan bommen är endast för boende. Det finns parkering på andra sidan E45an vid lunchrestaurangen. Var dock uppmärksam på parkeringsrestriktioner även här.

The road leading up to the crag is blocked, and the closest parking is for residents only. However, there is a parking lot on the opposite side of road E45. Be attentive to parking restrictions here as well though.