Aspen

Åsikter i följande text är skribentens och inte Svenska Klätterförbundets.

Mycket populärt berg som besöks av stora kvantiteter klättrare under sommarhalvåret. Väldigt känsligt accessläge. Detta gör tältning olämpligt och ett sanitärt problem. Tälta inte i Aspen och absolut inte på närboendes tomter.

Den lilla vägen är hårt belastad. Parkering är därför känsligt, är det fullt på parkeringen får man åka tillbaka långt för att finna lämplig alternativ parkering. Uppehåll er inte på vägen då det skapar problem för förbipasserande bilar.

Närboende har påpekat ljudvolymen, håll låg profil. Ta med ditt och andras skräp hem.

The crag is very popular and there are people living in the surrounding houses. It is therefore very important to only park in the designated parking lot. If this is fully occupied, turn back to where there is legal parking and walk to the crag. Do not park on the road or on the grass verge. Do not, under any circumstance, camp at the parking lot. Pick up trash. Do not stand on the road while belaying and don’t leave any gear on the road.