Frösöberget

Fågel häckar återkommande på Frösöberget.  Visa respekt och hänsyn mot djurlivet. Klättra inte i närheten av fågelns bo. Östersunds Klätterklubb skyltar vid berget som informerar om och i så fall vilka delar av berget man ska avstå att klättra på.

Normalt avslutas häckningen i början av augusti.