Galgeberget

Undvik att snedda över parkeringen vid Röe gård. Håll ner hastigheten på grusvägen mot klippan. Parkera på grusplanen på vänster sida strax innan stora berget. Följ anvisningarna om parkering som finns på skylten vid parkeringen. Parkering är endast tillåten i parkeringsfickan, innanför den markerade linjen, och absolut inte längs vägen. Är det fullt i parkeringsfickan, kör tillbaka och parkera vid grusplanen vid Röe gård och njut av promenaden till klippan. Det bor folk på andra sidan ängen, stör inte dem och håll låg ljudnivå. Använd de övergångar över staketet som finns, så inte korna slipper ut.

English
Avoid cutting across the parking lot at Röe gård. Keep your speed down on the gravel road towards the cliff. Park in the gravel lot/parking area on the left just before the crag. Follow the parking instructions on the sign at the parking. Parking is only permitted in the parking pocket, inside the marked line, and certainly not along the road. If the parking lot is full, drive back and park at the gravel lot at Röe farm and enjoy the walk to the cliff. There are people living on the other side of the meadow, don’t disturb them and keep the noise level low. Use the transitions over the fence that are available, so that the cows do not escape.