Gladåker

Om man försöker parkera nära klippan riskerar man att få parkeringsböter av Försvarsmakten. Kör inte heller in och parkera på privata vägar. Parkera i stället 5,5 km från klippan, i enligt med instruktionerna i Stockholmsföraren.

If you try to park near the crag you will risk being fined from the swedish military. You need to park 5,5 km from the crag, according to the instructions in the Paperbook ”Stockholmsföraren”