Grönbrinksberget

2020 blev klippan ett biotopskyddsområde. Det innebär bland annat att skog och nedfallna träd ska skyddas. Vi vet ännu inte hur detta kan påverka klättringen. Tänk på att det bor människor nära klippan, så håll en låg ljudvolym.

Vägbeskrivning: Kör väg 226 (Huddingevägen) till Vårsta. Sväng vänster in på väg 225 (Södertäljevägen). Kör i ca 12 km och sväng sedan höger in på Fitunavägen. Kör i 400 meter och sväng vänster in på en skogsväg. Om du kör längre kommer du fram till några hus och då har du kört för långt. Parkera efter 100 meter, vid en korsning med ett lutande träd i mitten. Följ sedan stigsystemet i skogen söderut mot berget.

Kör aldrig in på vägar som har en förbudsskylt, läs mer om bilproblemen vid Grönbrinksberget.

Klättring får inte ske under älgjakten, vilken vanligtvis äger rum i oktober.