Häller

Vid Häller är vi välkomna att parkera på gårdsplanen hos bonden nedanför berget. Betala parkeringsavgift enligt anvisning och visa aktsamhet mot betande djur. Det går även att parkera vid Brodalens kyrka och gå en kilometer till berget. Bra uppvärmning!

Dessutom:
Tornfalk och korp häckar regelbundet på klippan. Hyllan efter Tor line’s första replängd och hyllan ovanför Tratten (Den gamla klassikerns variantutsteg th) är kända ställen. Arterna är inte lika störningskänsliga som t.ex pilgrimsfalk men vissa delar av klippan stängs av beroende på var falkarna häckar. Var observant på detta under
våren/sommaren.

English

At Häller we are welcome to park in the farmer’s yard below the mountain. Pay the parking fee as instructed and be careful of grazing animals. It is also possible to park at Brodalen’s church and walk a kilometer to the mountain. Good warm up!

In addition:
Kestrels and ravens regularly nest on the cliff. The ledge after the Tor line’s first rope length and the ledge above the Funnel (The old classic’s variant exit th) are known places. The species are not as sensitive to disturbance as, for example, the peregrine falcon, but certain parts of the cliff are closed off depending on where the falcons nest. Be observant of this during spring/summer.