Hållsunga

Åsikter i följande text är skribentens och inte Svenska Klätterförbundets.

Fågel häckar återkommande på vänstra delen av klippan. Klättra inte angränsande leder perioden 15 februari till 15 juni.

Visa hänsyn till markägare som låter oss parkera på deras land och betala parkeringsavgiften. Frågor har inkommit kring en förbudsskylt som satts upp. Detta för att klättrare parkerat ivägen för garaget. Parkera inte på gruset framför garaget, utan kör in och stå på gräsmattan/ängen istället.

Birds nest every year on the left side of the crag. Avoid climibing here from 15th February until 15th of June every year.

The land owner kindly allows climbers to park on their land for a small fee. Please ensure you pay this. Recently some climbers have parked in the way of the garage, and there is now a sign. Do not park on the gravel in front of the garage. Instead, park on the  lawn/field next to the garage.