Kåhög

Åsikter i följande text är skribentens och inte Svenska Klätterförbundets.

Parkera vid pendelparkeringen på andra sidan Säveån ett par hundra meter från klippan. Parkera inte på Byvägen som vissa guideböcker anger.

Gamla väggen
Känsliga fåglar häckar årligen här och därför ska klättring undvikas från 15e februari till 15e juni.

Höger och Vänster
Det är OK att klättra på sektorerna Höger och Vänster hela året.

In English

Park by the commuter parking on the other side of the river ”Säveån”. This is a couple of hundred meters from the crag. Don’t park on ”Byvägen” like some guides/online resources advice.

Gamla väggen
There are sensitive birds that nest by the crag called Gamla väggen, climbing there is therefore discouraged from 15th of February until 15th of June.

Höger and Vänster
It is permitted to climb on the crags Höger and Vänster year round.