Kjugekull

För tillfället råder inga restriktioner på klättringen på Kjugekuill. Vänligen följ reglerna nedan så vi kan behålla det så:

  • Flytta inte stängsel. Djur betar på delar av Kjugekull, och stängslena är för att djuren inte ska smita.
  • Det råder tältförbud i hela området. Campingplats finns nära vid Ivön.
  • Kjugekull ingår i ett naturreservat. Beakta de bestämmelser som gäller för reservatet.
  • Använd det utedass som finns.
  • Ta med dig skräp hem.

Currently there are no restrictions of the climbing on Kjugekuill. Please respect the
following rules to keep it that way.

  • Do not move fences, that are for live stock, that can run away if fences are touched.
  • Camping is totally forbidden in the area. There is a camping spot by Ivön.
  • Kjugekull is a part of a nature reserve; keep the rules for reserves in mind when being here.
  • Use the outdoor toilet that you find here.
  • Bring trash back home.

Generellt
Accessarbetet i Skåne drivs kontinuerligt av arbetsgruppen Klätteraccess Syd (KaS) där de skånska klätterklubbarna samt Dansk Berg och Klätreklub är aktiva. Har du frågor eller accessinformation får du gärna kontakta nedan personer.

Kontakt:
Håkan Petersson, hakan.ygge.peterson(snabel-a)gmail.com, Malmö Klätterklubb
Johan Magnusson, johanmagnusson88(snabel-a)gmail.com, Helsginborgs Klätterklubb
Fredrik Mattisson, fredrikmattisson(snabel-a)yahoo.se, Skånes Klätterklubb