Korpberget Rimforsa

Uppgifterna verifierade av Linköpings Klätterklubb maj 2024

Klätterstopp på grund av häckande fågel. Klättra inte under häckningsperioden 1 februari – 15 augusti.

Fåglar häckar dock återkommande vid berget vilket kan medföra restriktioner – Länsstyrelsen och Kinda kommun utvärderar läget årligen.