Lexby

Åsikter i följande text är skribentens och inte Svenska Klätterförbundets.

Detta är ett känsligt område. Några av lederna är mycket nära boende, och området är välbesökt.

  • Parkera vid Lexby skola
  • Håll låg ljudvolym
  • Plocka upp ditt och andras skräp
  • Om behoven trycker på, gräv och täck

In English
This is a sensitive area. Some of the crags are close to residential houses. The area in general is well visited.

  • Park by Lexby school
  • Be quiet
  • Pick up your own and others’ crap
  • If nature calls (if you need to pee or poop), dig and cover