Loussavaara dagbrott

Loussavaara dagbrott i Kiruna ägs av gruvföretaget LKAB. Det råder i dagsläget förbud att vistas (inklusive klättra) inom dagbrottet. Överträdelser kan bestraffas med böter.

Loussavaara opencast mine in Kiruna is owned by the mining company LKAB. Today climbing, and being here is prohibited. Transgression can be fined.