Midskogsberget

Uppgifterna är verifierad av Sundsvalls Klätterklubb maj 2024

Klätterstopp 1 april till 31 juli 2024, eller tills länsstyrelsen ger klartecken för återöppning (vilket brukar inträffa runt 10-20 juli). Sundsvalls Klätterklubb uppmanar att alla respekterar klätterstoppet och besöka andra berg i området under denna period.