Midskogsberget

Midskogsberget är klassat som naturskyddsområde och fågel häckar återkommande vid klippan. Var alltid uppmärksam på fåglar och avlägsna dig om du stör.

Klippan är normalt stängd för klättring april – augusti. Klätterstoppet 2022 hävdes 10 juni. Vid klätterstopp annonseras det i Accessdatabasen samt med skyltar vid klippan och via Sundsvalls Klätterklubbs hemsida.