Oxberget

Hela berget  ligger inom Djurmo klack naturreservat. Klättring är tillåten på Oxberget hela året men rensning av leder och bultning får ej förekomma. Oxberget är mycket mossigt och används uteslutande för vinterklättring. Observera att det gäller olika regler på Djurmo klack och Oxberget trots att de ligger inom samma reservat.