Vittingsberget

Det är ett känsligt läge på Vittingsberget. Totalt klätterstopp tills vidare.