Rösås

För att skydda känslig flora och fauna vid Rösås så är berget stängt för klättring mellan 1 april och 1 augusti.

Enligt överenskommelse mellan Umeå klätter- och Högfjällklubb, Länsstyrelsen Västernorrland och Örnsköldsviks gäller klätterstopp 1 april till 1 augusti. Klätterstop gäller årligen om inte annat meddelas.

To protect sensitive flora and fauna Rösås is closed for climbing April 1  until August 1.