Seglora

Klätterstopp gamla Seglora mellan 15 mars till 31 juli 2022. I området förekommer fåglar som är känsliga för störningar. Enligt Artskyddsförodningen § 4 är det förbjudet att störa fåglarna under häckningsperioden.

Skylt uppsatt vid gamla Seglora

Parkering gamla Seglora

Markägaren iordningställt en parkeringsplats för klättrare. Markägaren ser också till att röja sly ta bort ev störande träd. Visa hänsyn till genom att lägga 30 kronor i brevlådan vid berget. Det går även bra att Swisha. Aktuella detaljerna står på brevlådan.

Parkering nya Seglora

Parkera vid klippan.

In English

Climbing is prohibited from March 15 until July 31 2022 due to sensitive wildlife.

Parking Old Seglora 

The landowner has built a parking for climbers. They also cuts trees and bushes to make climbing at Seglora more amenable. There is an parking fee of 30:-. There is a payment box at the parking. It is also possible to use Swish, the details are by the payment box. 

Parking New Seglora

Park by the crag.