Skälefjäll

Parkera på en ficka strax före infarten till Rixö Bryggan industriområde. Det finns även en mindre ficka mittemot infarten där man kan parkera. Välj en annan klippa om det är det fullt på båda parkeringarna.

Härifrån leder en stig in genom skogen till berget så att man ej behöver gå nära husen.

Tänk på att hög ljudnivå vid klippan hörs extremt väl till de närliggande bostadshusen.

English
Park in a slot just before the entrance to Rixö Bryggan industry area. There is also a smaller parking opposite the entrance that can be used. If both parkings are full, please go to another crag.

Follow the path starting opposite the entrance through the forest to the crag.

High sound level is extremely well heard to the neighbours.