Smålinden

Smålinden har återbultats och är nu öppen för klättring. Ett fåtal leder återstår att återställas och det kommer att göras av utsedda personer. Bohusläns klätterklubb ska kontaktas inför ev. vidareutveckling av klippan (info@bohuskk.se) och allemansrättens regler gäller förstås.

Betalparkering vid klippan är iordningsställd. Parkera endast bakom den markerade linjen (rep) så jordbruksmaskiner har fri passage. Om parkeringen är full eller du inte kan/vill betala, parkera istället vid Hallindens station och följ sedan järnvägsspåret och åkerkanten till klippan.

English
The crag is open for climbing again. A few routes remains to be restored and will be handled by dedicated persons.

Pay parking is arranged at the crag. Park only behind the marked line. If the parking is full or you cannot pay, park at  Hallindens station instead and walk along the railway track and field edge to the crag.

Contact Bohusläns Climbing Club before any further development of the crag: info@bohuskk.se