Tjörnbroklippan

Åsikter i följande text är skribentens och inte Svenska Klätterförbundets.

Det finns en parkering nära klippan, den ligger på södra sidan riksväg 160, på Sörbyvägen. Här kan du parkera på höger sida vägen vid den allmänna parkeringen eller ner mot gångtunneln på vardera sida. Det är förbjudet att parkera på bilverkstadens parkering, som ligger på vänster sida. Parkera aldrig på grusvägen som leder till klippan.

Om djuren nyligen släppts ut på bete kan det vara olämpligt att vara här.

In English

There is parking near the crag, which can be found on the south side of route 160, on Sörbyvägen. Park on the public parking lot on the right hand side of the road, or on either side of the pedestrian tunnel. It is forbidden to park on the parking lot that belongs to the car mechanic, which is on the left hand side of the road. Do not park on the gravel road leading to the crag.

If the cows have been recently released for grazing it is recommended to not visit Tjörnbroklippan.