Töllsjö

Klätterstopp EU-väggen mellan 1/3-15/7.

Vid klättring på leder på Övre väggen, tänk på att hålla så låg profil som möjligt och att inte väsnas. Annars öppen för klättring.

Huvudväggen är öppen utan restriktioner, mer än sunt natur- och klättervett.

Vad är ett frivilligt klätterstopp?
Beslutet om frivilliga klätterstopp tas av Borås klätterklubb i samråd med relevanta experter, till exempel ornitologer. Klätterstoppen tas för att skydda känsligt djur- och växtliv.