Trängslet

Klätterförbud i Spillvattenrännan och området mellan Trängsletdammen och Brudslöjan. Förare med uppdaterade detaljer finns på Dalarnas KK´s hemsida http://www.dalarnasklatterklubb.se/2022/12/isklattring-i-trangslet.html

Det pågår mycket omfattande arbeten med att rusta Trängsletdammen ochden så kallade spillvattenrännan. Dessvärre innebär detta att det som tidigare varit Stora rännan och Cigarren-området inte längre finns kvar, allting är sprängt och bortschaktat.

Detta innebär att ett stort område är byggarbetsplats där det bl.a. förekommer sprängningsarbeten. I praktiken betyder det att det inte går att vistas närmare dammen än Brudslöjan. De småisar som ligger ”uppstöms” Brudslöjan och all färdsel där måste undvikas tills vidare.

Den enda parkering som kan användas för att komma till Brudslöjan är den stora parkeringsfickan strax innan korsningen med kanonerna. Det är inte OK att parkera vid pumphuset där det gått att parkera de senaste vintrarna.

Den enda anmarschen till Brudslöjan Dalarnas Klätterklubb önskar att man använder är över hygget rakt nedanför parkeringen. Det är mycket onödigt att vi ska trampa upp spår i snön vid grinden in till byggområdet och få dem att fundera på om klättrare gått in på området.