Utby

Åsikter i följande text är skribentens och inte Svenska Klätterförbundets.

Utby i Göteborg är ett speciellt klätterområde med nationell betydelse. Området sträcker sig från Gärdsås i nordväst till Fjällbo i sydöst, men själva klippformationen fortsätter via Mellby till Partille där Hyltebergen och Lexby tar vid.

Berget är uppdelat i tre områden:

Varje område har sin egen sida här på Accessdatabasen och uppdateras reguljärt.

Detta är ett naturskyddsområde och för att inte störa relationerna till kommunen och närboende är det mycket viktigt att tänka på några saker:

  • Parkera inte där du kan vara i vägen eller störa närboende. Promenera hellre i fem minuter.
  • Tältning är förbjudet i hela Utbyområdet. Den enda gången man får tälta i Utby är under det årliga evenemanget Climb In, och då på anvisad plats.
  • Eldning får endast ske vid den eldstad som finns ängen.
  • Ta alltid med ditt skräp.

In English

Utby is a special climbing area of national interest. The territory stretches from Gärdsås (north-west) to Fjällbo (south-east), but the cliff formation continues via Mellby to Partille where you can find Hyltebergen and Lexby.

The territory is separated in to three areas:

Each area has their own designated page here on the Access database and are continually updated.

This is a nature reserve and in order to maintain a good relation to the land owner and residents, please consider the following:

  • Park where you are not in the way, or where residents might be bothered. Walk for five minutes.
  • Camping is prohibited. The one and only time it is allowed to stay overnight is the club’s special event ”Climb In”.
  • There is one designated fire place at ”Ängen”, the field. Don’t start fires anywhere else.
  • Always bring your rubbish home or to a trash can.