Välseröd

Parkera endast på avsedda klätterparkeringar. Om de är fulla, välj en annan klippa.

Kör sakta på vägen max 30 km/h, speciellt uppför backarna. Vägföreningen har anmärkt på fortkörande bilar.

Camping i tält, husbil, van etc i närheten av berget och på parkeringarna undanbedes av markägaren, vägföreningen och BKK.

Ta med allt skräp hem och använd INTE de boendes soptunnor.

English

 Park only at adviced climbing parkings. If the parkings are full choose another crag.

Drive slowly max 30 km/h on the gravel road.

Camping is not allowed at the crag and crag parkings.

Take your rubbish home and DO NOT use the residents’ bins.