Vikskile

Åsikter i följande text är skribentens och inte Svenska Klätterförbundets.

Känslig fågel häckar återkommande på Vikskile och markägaren har konfronterat klättrare på klippan. Klättra inte om häckning sker. Häckningstid sträcker sig vanligtvis från 15e februari fram till 15 juni.

Hund är EJ tillåten vid berget.

Markägaren har också varit irriterad över att bilar parkerats så att framfart med traktor har blockerats. Det är inte tillåtet att parkera på fickorna vid vändplatsen. Parkera vid den parkering som gjorts iordning för klättrarna och betala avgiften. Marken vid klippan är också betesmark. Tänk på att stänga stängslet efter passering.

Använd inte närboendes soptunnor. Ta med ditt skräp hem.

Sensitive birds nest at this crag during some years. During their nesting period the crag is closed, usually from February 15th until June 15th.

The landowner has been annoyed about parked cars blocking the road. Do not park by the end of the road, park at the designated parking lot and pay the parking fee.
The ground by the cliff is also pasturage, so think about closing the fence behind you to prevent the landowner’s sheep from escaping.
Do not use trash bins belonging to the local houses. Bring your trash home.