Vindön

Parkera vid Brandskärsbåtar AB, till vänster på området längs kanten/ berget. Parkera inte längs vägen vid stugorna eller på infarten till tidigare grusparkering.

Park at Brandskärsbåtar AB, on the left in the area along the edge/mountain. Do not park along the road by the cabins or on the entrance to the former gravel parking lot.