Ävja

Grannar till berget har irriterats av slarvigt parkerade bilar och hög ljudnivå. Undvik därför att gå på toppen av berget och använd firningsankaret vid ”Diagonalen” eller nedstigningsrännan i kanten av berget. Håll en låg profil!

English
Neighbors to the mountain have been annoyed by carelessly parked cars and high noise levels. Therefore, avoid going on top of the mountain and use the belay anchor at ”Diagonalen” or the descent at the edge of the mountain. Keep a low profile!