Gule Torsk

Ny klätterparkering på gärdet bakom busshållplatsen mitt emot adress Humlekärr 3. Endast för klättrare.
Om det är fullt här använd pendelparkeringen vid avfarten från E6:an (avfart 103, Grindmotet), inget annat. Följ sedan vägen mot Fjällbacka och sväng vänster vid skylten mot Dingle. OBS: Parkera inte längs väg 163 framför klippan eller på den parkeringen som varit aktuell tidigare (vid bondgården).

Övernattning är ej tillåten. Betala vägavgift enligt lappen.

Anmarsch: Vid busshållplatsen ta stigen över en liten bro och följ åkerkanten fram till klippan. Gena inte över åkern och stäng alla eventuella bommar och grindar efter dig.

English

New parking for climbers in the field behind the busstop, opposite address Humlekärr 3. Only for climbers.
If it is full, park at the shuttle parking by the exit from E6 (exit 103, Grindmotet). Then follow the road towards Fjällbacka and turn left at the Dingle sign. NOTE: Do not park along road 163 in front of the cliff or in the parking lot that was relevant before (at the farm).

No overnight camping. Pls pay the parking fee. If you dont have swish, ask a Swedish fellow to pay for you or pay with SEK cash.

Approach: At the bus stop turn right, cross a small bridge and follow the edge of the field to the cliff. Do not cross the field and close any barriers and gates behind you.