Hallindens klack

Parkera vid Mikaels Grävtjänst och gå längs vägen och skogsvägen till klipporna.

Vänstra klacken: Gå längs diket till förbi det röda torpet och håll en låg profil om någon är i torpet.

English

Park at Mikaels Grävtjänst and follow the roads to the crags.

Left crag: Walk along the dich passing the red cottage and keep low profile if someone is there.