Högberget

Mycket viktigt att parkering sker utan att blockera vägen för jordbruksmaskiner.

I första kurvan närmast väggen finns plats för max två bilar. Kör ni en stor bil, se till att den inte sticker ut i vägen! Ytterligare en parkeringsficka finns lite längre ner längs vägen. Betala avgiften för vägslitage och parkering med Swish (obs, olika nummer på de två parkeringarna), eller med kontanter. Kontanter kan närmast hämtas på Tempo i Brodalen och i Brastad.

Håll låg ljudnivå. Vistas endast nära väggen och ej i hagen för att undvika att störa djuren.

English

It is very important that parking takes place without blocking the road for agricultural machinery.

In the first curve closest to the wall, there is room for a maximum of two cars. If you drive a big car, make sure it doesn’t stick out in the road! There is another parking pocket a little further down the road. Pay the fee for road wear and parking with Swish (note, different numbers on the two car parks), or with cash. Cash can be collected at Tempo in Brodalen or in Brastad.

Keep the noise level low. Stay only near the wall and not in the pasture to avoid disturbing the animals.