Korpekullen

Sväng av motorvägen vid avfart 103 och följ väg 163 mot Fjällbacka. Sväng vänster mot Bodeland och sedan andra avtagsvägen till vänster. Följ denna väg till sista gården där vägen tar slut och parkera före lådan på vänster sida (plats för 5-6 bilar). Klippan syns tydligt från parkeringen.
Är parkeringen full hänvisas det till pendelparkeringen vid motorvägen. OBS: parkera inte på den tidigare angivna parkeringen på bondgården längs vägen.

Ingen tältning eller övernattning får ske vid parkeringen. Betala vägavgiften.

Anmarsch enligt markägaren: ”Korsa åkern via diket till den röda snöpinnen och korsa ån för att komma till klippan. Gå ej via tidigare parkeringen och ”mjölkebacken”.”

English

Turn off the motorway at exit 103 and follow road 163 towards Fjällbacka. Turn left towards Bodeland and then second left. Follow this road to the last farm where the road ends and park before the box on the left (space for a few cars, fee). If the parking is full use the commuter parking by the motorway.

The cliff is clearly visible from the parking lot. NOTE: do not park in the previously indicated parking lot at the farmhouse along the road.

Approach according to the land owner: Cross the field by dich at the red stick and cross the stream to get to the crag.

No camping or overnight camping at the car park. Pay the road fee. If you cannot swish ask a Swedish fellow to pay for you or pay cash (SEK).