Kvarneberget

Delvis klätterstopp Kvarneberget
Kvarneberget är sedan 2018-03-15 fågelskyddsområde och därmed stängt för klättring årligen från 15 februari till 31 juli. Tillträdesförbudet gäller hela Sjöväggen (inklusive väggarna en bit in i skogen) och Stora väggen. Övriga områden omfattas inte av beträdnadsförbudet. Se länk ovan för beslutskarta. Bultar är borttagna från klipporna. För övrig tid gäller allemansrätten beaktande artskyddsförordningen om störningskänsligt djurliv och andra begränsningar.

Den privata grusvägen från asfaltsvägen mot klippan inklusive dess parkeringar är stängda för fordonstrafik av markägarna. Det är tillåtet att gå på vägen. 

Klättrare uppmanas att uppträda med extra hänsyn, speciellt vid parkering och anmarsch, och avvika om störningskänsliga fåglar observeras vid klippan.

English

Kvarneberget is a formalized bird protection area since 2018-03-15 and thus closed for climbing annually from 15 February to 31 July. The access ban applies to the entire Sjöväggen (including the walls a bit into the forest) and the Great Wall (Stora väggen). See link above for a map describing the restricted area. Bolts are removed.
Freedom of access (Allemansrätten) applies with its rights and restrictions remainings period.

The gravel road to the crag from the tarmac road turn-off, including parkings, is closed. Walking on the road is allowed. Please show extra consideration and leave the crag if sensitive birds are observed.