Ulorna, Norra Ulorna och Ulornas Havsklippa

Störningskänsligt djurliv på Ulorna, Norra Ulorna och Ulornas havsklippa. Frivilligt klätterstopp gäller från 1 mars till 15 juli årligen.

Parkera vid klätterskylten i backen ner mot hamnen. Kör inte upp på grusvägen mot till Rågårdsdalsklippan/Ulorna.

Övernattning i husbil eller liknande undanbedes vid parkeringen. Vid hamnen gäller allemansrätten, dvs att övernattning utan tillstånd är tillåtet max 24 timmar i sträck.

English
Volontary climbing ban from March 1st until July 15 each year due to sensitive wildlife.

Park by the climbing sign by the harbor. Do not drive on the gravel road towards the crags.

Staying overnight in a mobile home or similar without permission is permitted for a maximum of 24 hours. The road up to the Rågårdsdal cliff should also not be used to drive up and leave equipment at the cliff.

Vad är ett frivilligt klätterstopp?

Beslut om frivilliga klätterstopp tas av Bohusläns klätterklubb i samråd med relevanta experter, till exempel ornitologer, Nordens Ark och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Klätterstoppen tas för att skydda känsligt djur- och växtliv i Bohuslän under vissa perioder under året. Om dessa frivilliga klätterstopp inte respekteras riskerar vi formella klätterförbud med rättsliga påföljder.