Vinternberget

Frivilligt klätterstopp på alla väggar utom Viltväggen från 1 mars till 15 juli på grund av störningskänsligt djurliv. Det är alltså ok att klättra på Viltväggen året runt.

English
Volontary climbing ban from 1 March to July 15  due to sensitive wildlife on all walls except for ”Viltväggen”.

Vad är ett frivilligt klätterstopp?
Beslut om frivilliga klätterstopp tas av Bohusläns klätterklubb i samråd med relevanta experter, till exempel ornitologer, Nordens Ark och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Klätterstoppen tas för att skydda känsligt djur- och växtliv i Bohuslän under vissa perioder under året. Om dessa frivilliga klätterstopp inte respekteras riskerar vi formella klätterförbud med rättsliga påföljder.