Änghagen

Visa hänsyn mot de boende i huset mittemot klippan! Tänk på ljudnivån då han påpekat att det hörs mycket bra över ängen.

Parkering går inte som tidigare i högerkurvan precis innan berget, utrymmet ska utnyttjas till annat. Parkera längre ner i backen, utan att blockera för bonden.

Störande av kor/tjurar i hagen (hagen ligger alldeles intill berget) är fullständigt förbjudet.

English
The family living in the house opposite the crag have made us aware of the fact that all sounds from the crag can be easily heard from their house. Keep a low profile.

Parking in the bend is no longer accepted. Park earlier, down the road and make sure you’re not in the way!

Don’t disturb the cows/bulls in the pasture below the crag.