Välkommen till Accessdatabasen!

Här hittar du information om tillgängligheten till svenska klätterområden.

Vad gäller?

Välkommen till Accessdatabasens. Här hittar du information om ett klätterområde har särskilda parkeringsbestämmelser, häckande fågel eller annan viktig information från till exempel markägaren. Informationen har stämts av med klätterklubben, som också rapporterar in förändringar. Kika gärna runt. Vi tar gärna emot synpunkter på om det är något du saknar eller något som behöver ändras.

7 sätt att göra rätt

Klättring och allemansrätten