Midskogsberget

Häckande fågel runt stora väggen på Midskogsberget. Hela Stora väggen är stängd för klättring av Länsstyrelsen tills vidare. Länsstyrelsen inspekterar klippan och meddelar när vägen kan öppnas.

Det är tillåtet att klättra på omkringliggande sektorer, under förutsättning att man inte påverkar fåglarna. Blir fåglarna ändå blir störda och varnar när man är på berget ska man avlägsna sig, även om man inte befinner sig vid Stora väggen.

Skyltar med informationen om klätterstoppet finns runt den berörda delen av klippan.

Vänligen respektera avstängning för att inte riskera permanenta klätterförbud.

Alternativa klippor är Tunbyn, Brattberget eller Liden.”