Midskogsberget

Stora väggen är stängd på grund av häckning. Stängningen gäller fram 20 juli 2022 eller till Länsstyrelsen gjort bedömningen att häckningen är avslutad. Skyltar vid berget visar vilken del av berget som är avstängd för klättring. Förslag på alternativa klippor är Tunbyn, Nolby och Brattberget.

Midskogsberget är klassat som naturskyddsområde och fågel häckar återkommande vid klippan. Var alltid uppmärksam på fåglar och avlägsna dig om du stör.

Klippan är normalt stängd för klättring april – augusti. Vid klätterstopp annonseras det i Accessdatabasen samt med skyltar vid klippan och via Sundsvalls Klätterklubbs hemsida.