Träleberget

Sektorerna Rampen, Korridoren och Amfiteatern är stängda tillsvidare efter anvisning av markägaren. Hängare och ankare är nertagna.

Vid övriga sektorer gäller frivilligt klätterstopp från 1 mars till och med 15 juli på grund av störningskänsligt djurliv såvida inget annat publicerats på Bohuslän Klätterklubb Facebook och Instagram (bohuslänsklätterklubb). 

English
Climbing is banned by the land owner at the sectors Rampen, Korridoren and Amfiteatern. Hangers and anchors has been taken down.

At the other sectors there is a volontary climbing ban from 1 March to 15 July due to sensitive wildlife unless otherwise published in Bohuslän Klätterklubb Facebook and Instagram (bohuslänsklätterklubb). 

Vad är ett frivilligt klätterstopp?
Beslut om frivilliga klätterstopp tas av Bohusläns klätterklubb i samråd med relevanta experter, till exempel ornitologer, Nordens Ark och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Klätterstoppen tas för att skydda känsligt djur- och växtliv i Bohuslän under vissa perioder under året. Om dessa frivilliga klätterstopp inte respekteras riskerar vi formella klätterförbud med rättsliga påföljder.