Hallinden

Parkera endast vid Hallindens station och gå längs vägen och traktorvägen till berget.

Var mycket noggrann med att inte trampa ner eller på annat sätt skada planterade träd när det blir aktuellt. Visa hänsyn under jaktsäsongen.

Park only at Hallindens station and walk along the main road and tractor road to the crag.

Be very careful not to trample or otherwise damage planted trees later on. Show consideration during hunting season.