Hallinden

Avverkningen framför väggen är nu färdig. Klättring kan ske som tidigare. Använd samma anmarsch och var mycket noggrann med att inte trampa ner eller på annat sätt skada planterade träd när det blir aktuellt. Visa hänsyn under jaktsäsongen.

Tree felling in front of the wall is now complete. Climbing can take place as before. Use the same approach and be very careful not to trample or otherwise damage planted trees later on. Show consideration during hunting season.