Smålinden

Smålinden har återbultats och är nu öppen för klättring.

Parkera endast bakom den markerade linjen (rep) så jordbruksmaskiner har fri passage.

Betalparkering vid klippan är iordningsställd. Om parkeringen är full eller du inte kan/vill betala, parkera istället vid Hallindens station och följ sedan järnvägsspåret och åkerkanten till klippan.

English
The crag is open for climbing again.

Park only behind the marked line. Pay parking is arranged at the crag. If the parking is full or you cannot pay, park at  Hallindens station instead and walk along the railway track and field edge to the crag.