Granitgrottan

Instruktioner för parkering: Sväng vänster in mot gården och sedan direkt vänster igen före ladugården. Parkera på höger sida i den inhägnade grusplanen till höger. Parkera INTE på gräset. Följ ev. anvisningar från markägaren och respektera de boendes privatliv. 

Parking instructions: Turn left towards the farm and then directly left again before the barn. Park on the right side in the fenced gravel field on the right. DO NOT park on the grass. Follow instructions from the landowner and respect the privacy of the residents.