Gubben i berget

Parkera vid den närliggande badplatsen.

Korp häckar återkommande vid mittersta delen klippan och vänster ut om man står vänd mot klippan. Visa respekt och hänsyn mot djurlivet. Undvik att klättra vid häckning och om ni bedömer att fåglarna störs.

Uppdatering juli 2022:
På leden Nirvana finns ett fågelbo vid utsteget. Undvik denna led till 15 augusti. 

In english

Park by the beach near the crag. 

A crow regularly nests on the middle crag and to the left. Be kind to nature and climb somewhere else if the crow is disturbed by your movements.

Update July 2022:
On the route named Nirvana there’s a nest at the top of the route. Avoid this route until August 15th.