Gule Torsk

Den gamla parkeringen är inte ok att använda längre!

Parkera istället på pendelparkeringen vid avfarten från E6:an (avfart 103, Grindmotet). Följ sedan vägen mot Fjällbacka och sväng vänster vid skylten mog Dingle. Precis innan hållplatsen på höger sida korsa en liten bro och följ åkerkanten fram till klippan. Gena inte över åkern och stäng alla eventuella bommar och grindar efter dig.
OBS: Parkera inte längs väg 163 framför klippan eller på den parkeringen som varit aktuell tidigare (vid bondgården).

The old parking is no longer ok to use!

Park in the shuttle parking at the exit from the E6 (exit 103, Grindmotet). Then follow the road towards Fjällbacka and turn left at the mog Dingle sign. Just before the stop on the right, cross a small bridge and follow the edge of the field to the cliff. Do not cross the field and close any barriers and gates behind you. NOTE: Do not park along road 163 in front of the cliff or in the parking lot that was relevant before (at the farm).