Kajehallar

Parkering längs vägen eller inne på vändplatsen. Skulle det stå många bilar så parkera i grustaget 150m längre fram.

Klätterstopp pga häckande fåglar. Detta gäller från leden ”Red label” och inåt mellan 1 februari och 31 augusti.

Förtydligande: Originalväggen, Intro / svaplattan, Black label väggen och skuggväggen är ok att klättra på året om.