Korpekullen

Sväng av motorvägen vid avfart 103 och följ väg 163 mot Fjällbacka. Sväng vänster mot Bodeland och sedan andra vänster. Följ denna väg till sista gården där vägen tar slut och parkera före lådan på vänster sida (plats för några få bilar, avgift). Klippan syns tydligt från parkeringen.

OBS: parkera inte på den tidigare angivna parkeringen på bondgården tidigare längs vägen. Ingen tältning eller övernattning får ske vid den nya parkeringen.

Turn off the motorway at exit 103 and follow road 163 towards Fjällbacka. Turn left towards Bodeland and then second left. Follow this road to the last farm where the road ends and park before the box on the left (space for a few cars, fee). The cliff is clearly visible from the parking lot.

NOTE: do not park in the previously indicated parking lot at the farmhouse earlier along the road. No camping or overnight stays may take place at the new car park.