Kvarneberget

Klätterstopp Kvarneberget
Kvarneberget är sedan 2018-03-15 fågelskyddsområde och därmed stängt för klättring årligen från 15 februari till 31 juli. Tillträdesförbudet gäller hela Sjöväggen (inklusive väggarna en bit in i skogen) och Stora väggen. Se länk ovan för beslutskarta. Bultarna är borttagna från klipporna.

Om du besöker Kvarneberget ber vi dig visa stor hänsyn mot närboende båda avseende hur du parkerar och hur du går till klipporna.

English

Kvarneberget is a formalized bird protection area since 2018-03-15 and thus closed for climbing annually from 15 February to 31 July. The access ban applies to the entire Sjöväggen (including the walls a bit into the forest) and the Great Wall (Stora väggen). See link above for a map describing the decision. The bolts are removed from the rocks.

If you visit Kvarneberget, we ask you to show great consideration for nearby residents, both regarding how you park and how you walk to the cliffs.