Rågårdsdal

Parkera vid hamnen. Vägen vid Rågårdsdal är privat väg och boende i området vill inte att vi parkerar vid klippan. Vägen upp till klippan ska inte heller användas för att köra upp och lämna utrustning vid klippan.

Nedstigning från klippan ska ske till (klättrares) vänster för att undvika att vi kommer för nära huset på högra sidan.

Håll en låg profil för att inte störa närboende.

English

Park at the port. The road by Rågårdsdal is a private road and residents in the area do not want us to park by the cliff. The road up to the cliff should also not be used to drive up and leave equipment at the cliff.

Descent from the cliff should be to the (climber’s) left to avoid getting too close to the house on the right.

Keep a low profile so as not to disturb nearby residents.